Binaların yıkılması hakkında yönetmelik 1 Temmuz’da başlıyor

Bu yönetmelikle; binaların denetimli ve inançlı yıkımı ile yıkımdan sonra atıkların etraf ve insan sıhhatine ziyan vermeyecek biçimde idaresinin sağlanması amaçlanıyor. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, binaların yıkılması hakkında hazırlanan yönetmeliğin 1 Temmuz 2022’de yürürlüğe gireceğini duyurdu. 

Açıklamada, 13 Ekim 2021 tarihli ve 31627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve kesimin yeni kurallara adaptasyonu için geçiş sürecinin öngörülerek hazırlandığı yönetmelikle; binaların denetimli, inançlı yıkımı ve yıkım sonrası atıkların etraf ve insan sıhhatine ziyan vermeyecek formda idaresinin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.  
Bu yönetmelikle; afetler sonrası acil yıkımlar, İmar Kanunu kapsamında yönetimlerce yapılacak yıkımlar ve tescilli yapıların yıkımları hariç olmak üzere yapı ruhsatına tabi olan tüm binalar ve istinat duvarlarının yıkımlarının Y1, Y2 ve Y3 olarak mesleksel ve teknik yeterliliklere nazaran sınıflandırılan ve Bakanlıktan yetki doküman numarası alan yıkım müteahhitleri tarafından gerçekleştirilmesinin mecburî olacağı aktarıldı.

BAŞVURULAR ETRAF, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VİLAYET MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILACAK 

Bakanlıkça düzenlenen Yıkım Müteahhitliği Yeterlik Sistemine dâhil olmak isteyen gerçek ve hukuksal şahısların müracaatlarının Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Vilayet Müdürlüklerine yapılacağı anımsatılan açıklamada, yıkım süreçlerinin yıkım müteahhiti ve şantiye şefi sorumluluğunda, fenni mesul nezaretinde yürütüleceği vurgulandı.  

YIKIM SÜREÇLERİ BAŞLAMADAN EVVEL YAPILACAKLAR

Yıkım süreçleri başlamadan evvel izlenecek etaplar hakkında bilgiler ise şu biçimde açıklandı; “Yıkıma başlanmadan evvel belediyelerden yıkım ruhsatı alınacak. Yıkım ruhsatı İçişleri Bakanlığı’nın Mekansal Adres Kayıt Sistemi üzerinden düzenlenebilecek. Yıkım sürecinin öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılacakları açıklayan ve yıkımın bir nevi projesi olan yıkım planı farklı meslek disiplinlerinin de katkısıyla inşaat mühendisi müellif uyumunda hazırlanacak. Yıkım planında yapı etrafında etkilenebilecek yapıların ve trafik güvenliğinin hangi önlemlerle sağlanacağı ve hangi yıkım tekniğinin kullanılacağı belirtilecek. Müteahhit, yıkım faaliyetlerine başlamadan evvel güvenlik ve etraf müdafaa önlemlerini alacak. Denetimli patlatmalı yıkımlarda Yönetim 7 gün öncesinden başlamak üzere halkı bilgilendirerek, gerekli duyuru ve ihtarları yapacak, kolluk ve acil yardım takımlarının mahalde bulunmasını sağlayacak. Yıkım işleri seçici yıkım usulüyle yapılacak. Tekrar kullanılabilecek yahut geri dönüşüme tabi materyaller ayrılarak geri kazanımı sağlanacak. Tehlikeli yahut geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise ilgili mevzuatı çerçevesinde bertaraf edilecek. Yıkım işlerinin ruhsat aldıktan sonra 3 ay içerisinde tamamlanması gerekecek.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya escort
antalya escort antalya travesti
antalya escort
gaziantep escort
gaziantep escort bayan