Patronun bordro oyunu Yargıtay’dan döndü

Daha düşük SSK primi yatırmak için kimi patronların başvurduğu bordro oyunu Yargıtay‘a takıldı. Yüksek Mahkeme; bankaya yatan fiyat ile uyumlu hale getirilmek için hazırlanan imzasız fiyat bordrolarına, imzasız işçi cari kartına ya da bu dokümanlarda yazan tahakkuk ya da avans ölçülerine kıymet verme imkanı bulunmadığına hükmetti.

Bir inşaat şantiyesinde çalışan emekçi, iş bitimi sebebiyle kapı önüne konulunca soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. Firmaya ilişkin inşaat şantiyelerinde iş makinesi operatörü olarak çalışırken son şantiyeden iş bitimi nedeniyle gönderildiğini, yine işe çağırılmadığını, personellik alacaklarının ödenmediğini ileri sürdü. Kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık fiyatlı müsaade, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla çalışma fiyatı alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı işveren ise argümanları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı patron istinaf yoluna başvurunca devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi, mahkeme kararını ortadan kaldırdı. Kararı davacı temyiz edince dava evrakı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikteki kararda, patronların bord8ro üzerinde oynama yapamayacağına dikkat çekildi. Kararda şöyle denildi: “Tazminat ve alacakların hesabına temel fiyatın yanlışlı belirlendiği, işverence imzasız fiyat bordrolarının banka ödemeleri ile uyumlu hale getirilerek temel fiyatın bölünmek suretiyle personellik alacaklarının ödendiği biçiminde bir uygulama geliştirildiği ortadadır. Davacı, açıkça imzasız dokümanlara ya da fiyat bordrolarına kanıt olarak dayanılmasına itiraz etmektedir. Bankaya yatan meblağ ile uyumlu hale getirilmek için hazırlanan imzasız fiyat bordrolarına, imzasız işçi cari kartına ya da bu dokümanlarda yazan tahakkuk ya da avans ölçülerine kıymet verme imkanı bulunmamaktadır. Buna rağmen, Bölge Adliye Mahkemesince imzasız fiyat bordrolarına paha verecek halde ‘bordro net’ ve ‘ödenecek tutar’ biçiminde bir ayrıma gidilmesi yanlışsız olmamıştır. Şu halde; fazla çalışma fiyatı alacağı bakımından varsa yalnızca kabul edilen fiyata nazaran ödenmesi gereken aylık fiyatı aşan ölçüde bankaya yatan fiyatın mahsubu yerine kontrole elverişli formda de gösterilmeyen ve imzasız fiyat bordrolara paha verir formda yapılan bir hesaplama ile sonuca gidilmesi yanılgılı değerlendirmeye dayalı olup bozmayı gerektirmiştir. Birebir biçimde; somut uyuşmazlıkta, yıllık fiyatlı müsaade kullandırdığını ispatla yükümlü olan patron tarafından belgeye imzalı yıllık fiyatlı müsaade cetveli ya da eşdeğerde bir evrak sunulmamış olup yıllık fiyatlı müsaade tahakkuku bulunan fiyat bordroları da imzasızdır. Bu konu da bozmayı gerektirmiştir.” – BURSA

İhlas Haber Ajansı / Mahallî

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya escort
antalya escort antalya travesti
antalya escort