Rekabet Kurulu’ndan Numil Gıda’ya 48,5 milyon lira ceza

Türkiye’de çocuk maması pazarının en büyük üreticisi pozisyonunda olan ve Milupa, Bebelac ve Aptamil üzere kıymetli mamaları piyasaya süren Numil Gıda’ya, rekor oranda para cezası verildi. Rekabet Heyeti, yaptığı incelemeler sonucunda Numil Gıda’ya idari para cezasına çarptırdı.

Numil Besin Eserleri San. ve Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. hususlarını ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Şura Şirket’e 48,5 milyon TL idari para cezası verdi.

Rekabet Heyeti’nin yayınladığı açıklama şöyle:

Rekabet Heyetinin 01.07.2021 tarihli ve 21-33/433-M sayılı kararı uyarınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Heyetin 23.06.2022 tarih ve 22-28/465-MUA sayılı orta kararı Numil Besin

Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından 23.06.2022 tarihinde tebellüğ edilmiş olup uzlaşma ara

kararına istinaden gönderilen uzlaşma metni 27.06.2022 tarih ve 29260 sayı ile müddeti içerisinde

Kurum kayıtlarına intikal etmiştir.

Bu kapsamda, anılan uzlaşma metninde ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma orta kararında

öngörülen azami idari para cezası oranı ve meblağı teşebbüs tarafından açıkça kabul edilmiş olup; Numil Besin Eserleri San. ve Tic. A.Ş.’nin yine satıcılarının satış fiyatının tespit edilmesine yönelik davranışlarının 4054 sayılı Kanun’un 4. hususunu ihlal ettiğine,

Bu doğrultuda anılan teşebbüse 4054 sayılı Kanun’un 16. unsurunun üçüncü fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Muahede, Uyumlu Aksiyon ve Kararlar ile Hakim Durumun Berbata Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına Ait Yönetmelik’in 5. unsurunun birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 2021 yılı gayrisafi geliri üzerinden takdiren 57.083.623-TL idari para cezası uygulanmasına,

4054 sayılı Kanun’un 43. hususunun yedinci fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Mutabakat, Uyumlu Hareket ve Kararlar ile Hâkim Durumun Berbata Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Metoduna Ait Yönetmelik’in 4. unsurunun dördüncü fıkrası uyarınca uzlaşma tarzı sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında %15 oranında indirim uygulanmasına,

Bu kapsamda uzlaşma yordamı sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 48.521.080-TL meblağında idari para cezası uygulanmasına,

Böylece Rekabet Şurasının 01.07.2021 tarihli ve 21-33/433-M sayılı kararı uyarınca yürütülen

soruşturmanın Numil Besin Eserleri San. ve Tic. A.Ş. bakımından uzlaşma yolu ile sonlandırılmasına gerekçeli kararın bildiriminden itibaren 60 gün içinde Ankara Yönetim Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya escort
antalya escort antalya travesti
antalya escort
gaziantep escort
gaziantep escort bayan